This just in... New stuff in the Libraries

General Works
August 2014


This page identifies materials which were added to the Library Catalog and made available in the Libraries during the month indicated above.

Click on a title to determine which Rutgers libraries own that title as well as its current availability.

Call NumberTitleAuthorPublisher/Date
AC8.R68 1984A pride of prejudices / Vermont RoysterRoyster, Vermont, 1914-1996Chapel Hill, N.C. : Algonquin Books, 1984.
AC149.T76 1936Xuande ding yi pu / Lü Chen teng chuanShanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
AC149.T76 1936Zhi yi ke suo ji / Li Tiaoyuan ji [i.e. zhuan]. Chang tan / Tao Fulü shuLi, Tiaoyuan, 1734-1803Shanghai : Shang wu yin shu guan, Min guo 25 [1936]
AC149.T76 1936 v.2Hai yue ming yan / Mi Fu zhuan. Han mo zhi / Song Gaozong zhuan. Bao zhen zhai fa shu zan / Yue Ke zhuanMi, Fu, 1051-1107Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
AC150.L627 2012He lin yu lu / Luo DajingLuo, Dajing, 1196-1242Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2012.
AM101.N57B69 1917A boy may look at a mayor[Newark, N.J.] : Newark Museum Association, 1917.
AZ195.W675 2009Working together or apart : promoting the next generation of digital scholarship : report of a workshop cosponsored by the Council on Library and Information Resources and the National Endowment for the HumanitiesWashington, D.C. : Council on Library and Information Resources, c2009.
AZ791.C556 1975Gu Tinglin xian sheng nian pu hui bian / Cun cui xue she bian jiXianggang : Chong wen shu dian, 1975.
AZ791.C556 1975Baoying Liu shi (Taigong Baonan) shu zhi nian pu / Liu Wenxing bianLiu, WenxingXianggang : Chong wen shu dian, 1975.
AZ791.Y88 2013Zhongguo xue shu bian nian. Song dai juan / Yu Zhanghua zhuan ; Mei Xinlin, Yu Zhanghua zhu bianYu, Zhanghua, authorShanghai Shi : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2013.
AZ791.Z5C45 1971Zhongguo jin san bai nian xue shu si xiang lun ji [Cun cui xue she bian ji, Zhou Kangxie zhu bianXianggang, Chong wen shu dian, 1971]
AZ791.Z5C45 1971Zhongguo jin san bai nian xue shu si xiang lun ji. er bian [Cun cui xue she bian ji, Zhou Kangxie zhu bianXianggang, Chong wen shu dian, 1971]
AZ791.Z5C45 1972Zhongguo jin san bai nian xue shu si xiang lun ji. san bian / [Cun cui xue she bian ji ; Zhou Kangxie zhu bian][Xianggang] : Chong wen shu dian, 1972.
AZ791.Z5C45 1973Zhongguo jin san bai nian xue shu si xiang lun ji. si bian [Cun cui xue she bian ji, Zhou Kangxie zhu bianXianggang, Chong wen shu dian, 1973
AZ791.Z5C45 1974 v.1Zhongguo jin san bai nian xue shu si xiang lun ji. wu bian [Cun cui xue she bian ji, Zhou Kangxie zhu bianXianggang, Chong wen shu dian, 1974]
AZ791.Z5C45 1975Zhang Xuecheng yan jiu zhuan ji / [Cun cui xue she bian ji ; Zhou Kangxie zhu bian]Xianggang : Chong wen shu dian, 1975.
AZ791.Z5L5 1973Jin dai Zhongguo xue shu lun cong [Liang Qichao zhu, Cun cui xue she bian ji, Zhou Kangxie zhu bianLiang, Qichao, 1873-1929Xianggang, Chong wen shu dian, 1973