This just in... New stuff in the Libraries

East Asian, African and Oceanic Languages and Literatures
February 2015


This page identifies materials which were added to the Library Catalog and made available in the Libraries during the month indicated above.

Click on a title to determine which Rutgers libraries own that title as well as its current availability.

Call NumberTitleAuthorPublisher/Date
PL845.K228 1980Akusai ni sasageru rekuiemu / Akagawa JirōTokyo : Kadokawa shoten, 1980.
PL855.I74S4 1971Sensō o shiranai kodomotachi / Kitayama OsamuKitayama, Osamu, 1946-Tōkyō : Kadokawa Shoten, Shōwa 46 [1971]
PL1420.L544 v.2Zhonghua zi yuan, Li Jingzhai zhuLi, Jingzhai, 1889-Taibei, Zhonghua da dian bian yin hui, Minguo 55 [1966]
PL1420.L6Zui xin guo yu ci dian, Luo Shenzhu bian He Rong jiaoLuo, ShenzhuTaibei : Nan guo shu ju, Minguo 60 [1971]
PL1420.L97Ci hui / Lu Shicheng zhu bianTaibei : Wen hua tu shu gong si, Minguo 73 [1984]
PL1420.P44 1711 v.1Shou bu ben yin suo pei wen yun fu / zhang yu shu deng ji zuanZhang, Yushu deng ji zuanTaibei shi : Tai wan zhong hua shu ju, min 59[1970]
PL1420.P49 1978BCi hai / [zhu bian ren Gao jingnan] ; Zheng ye shu ju bian zhuTainan : Zheng ye shu ju, Minguo 64 [1975]
PL1420.S78Si yong bian zi ci dian / Qi ming shu ju bian yi suoTaibei : Qi ming shu ju, Minguo 51 [1962]
PL1420.T346Xue sheng guo yin ci dian / Tao Chengjiu zhu bianTao, ChengjiuTaibei Shi : Li xing shu ju you xian gong si, Minguo 67 [1978]
PL1420.T84 1969 v.2Ci hai / [bian ji zhe ben ju bian ji bu]Taibei Shi : Taiwan Zhonghua shu ju, Min 58 [1969]
PL1420.T86 1980 v.1Ci hai / [bian zhe Zhonghua shu ju ci hai bian ji wei yuan hui]Taibei Shi : Taiwan Zhonghua shu ju, Minguo 69 [1980]
PL1420.T89 1973Ci yuanXianggang : Shang wu yin shu guan Xianggang fen guan, 1951.
PL1420.T891979 v.1Zeng xiu ci yuan / [bian zhuan zhe Taiwan shang wu yin shu guan bian shen wei yuan hui]Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 67 [1978]
PL1420.T89Ci yuan zheng xu bian he ding benShanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 38 [1949]
PL1459.F8C5Fa Han ci dian / Xu Zhongnian zhu bianXianggang : Shang wu yin shu guan, 1973.
PL1459.F8H75Mo fan Fa Hua zi dian = Nouveau dictionnaire français-chinois / [bian yi zhe Xiao Ziqin, Xie Shouchang, Shen Fushun]Xiao, ZiqinXianggang : Shang wu yin shu guan, 1933 (1983 printing)
PL1459.F8P4Han Fa ci dian = Dictionnaire chinois-français / Beijing da xue xi fang yu yan wen xue xi Fa yu zhuan ye bianBeijing da xue. Xi yu xi. Fa yu zhuan yeBeijing : Shang wu yin shu guan, 1964.
PL1459.G5C56Zhong yang Hua De da ci dian = Dschung yang Chinesisch-deutsch Wörterbuch / Zhong yang tu shu chu ban she bian ji bu bian jiTaibei : Zhong yang tu shu chu ban she, Minguo 69 [1980]
PL1459.G5C5De Han ci dian / Zhongshan da xue wai yu xi De yu zhuan ye bianXianggang : Shang wu yin shu guan, 1973.
PL1459.G5P55Han De ci dian = Chinesisch-deutsches Wörterbuch / Beijing wai guo yu xue yuan De yu xi bianBeijing wai guo yu xue yuan. De yu xiBeijing : Shang wu yin shu guan, 1959.
PL1459.I56C5Yinni yu Hua yu ci dian = Kamus bahasa Indonesia-Tionghoa / Chen Feng, Huang Feng he bianChen, FengXianggang : Shang wu yin shu guan, 1971.
PL1459.J3Q3Hua ri da ci dian / Wang wen she bian yiWang wen she bianTaibei : Wen jing tu shu you xian gong si, Min guo 66 nian.
PL1459.S6H74Pequen̋o diccionario espanől-Chino = Xi hua ci dian; Zuo XiulingZuo, XiulingTaibei Shi : Ming shan chu ban she, Minguo 70 [1981]
PL1459.S6H8Hua Xi zong he da ci dian = Diccionario español de la lengua china / [Zhu bian zhe Xin lu shu ju bian ji bu]Taibei Shi : Xin lu shu ju, Minguo 67 [1978]
PL1459.S6P4Xiu zhen Xi Han ci dian = Diccionario abreviado Español-Chino / Beijing wai guo yu xue yuan Xibanya yu xi bianBeijing : Shang wu yin shu guan : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979.
PL1469.C5Zhong hua qi ti da zi dian / zheng xiao chun zhu bianTai bei shi : Jin chuan chu ban : Da shen fa shou , min 65.
PL1469.M5 1969Chong ding Zhuan zi hui Liu shu tong / Min Yuwu zhuMin, Qiji, 1580-Taibei Shi : Wen guang tu shu gong si, Minguo 58 [1969]
PL1469.T73 1971Zhonghua cao shu zhuan shu da zi dian / Zang Nanqiao [Zhenbai] bian zhuZang, ZhenbaiZhongli Shi : Qi yuan shu xue guan, Minguo 60 [1971]
PL1469.T75 1971 v.2Cao shu da zi dian : [24 juan fu shi yi]Taibei : Yi wen yin shu guan, Minguo 60 [1971]
PL1469.Y3Zeng ding Liu shu tong : bu shou jian zi / Yang Zongdao bianTaibei : Yang Zongdao, Minguo 60 [1971]
PL1481.C5H8 1956Zhong wai wen xue jia ci dian / Huang Jinchi bianHuang, JinchiXianggang : Shi jie chu ban she, 1956.
PL1495.W22Shi yong Han Ying guang zhi ci hui = Practical Chinese-English all-round glossary / Wang ZhefuWang, ZhefuTaibei : Ying wen Zhongguo you bao she, Minguo 66 [1977]
PL1497.C4 1977Tong su bian : [38 juan] / Zhai Hao zhuanZhai, Hao, 1736-1788Taibei : Da hua shu ju, Minguo 66 [1977]
PL1497.C43 1971Cheng yu dian / Liu Zhonghe [and others] bian ; [zhu bian zhe Miao Tianhua]Taibei Shi : Fu xing shu ju, Minguo 60 [1971]
PL1497.C443Zhongguo wen xue da ci dian / Jiang Hengyuan, Yuan Shaogu he bianJiang, Hengyuan, 1885-Taibei : Shen feng chu ban she, Minguo 57 [1968]
PL1497.C541Zhong gu ci yu kao shi xu bian / Qu Shouyue zhuQu, ShouyueTaibei : Yi wen yin shu guan, Minguo 61 [1972]
PL1497.C54Zhong gu ci yu kao shi, Qu Shouyue zhuQu, Shouyue[Taibei] Taiwan shang wu yin shu guan [1968]
PL1497.E5L83Zhonghua Han Ying ci dian = Chung Hwa Chinese-English dictionary, with supplement / [zuan ji zhe Lu Feizhi deng]Taibei Shi : Taiwan Zhonghua shu ju, Minguo 56 [1967]
PL1497.F445 1967 v.2Fen lei ci yuanTaibei Shi : Tai lian guo feng chu ban she, Minguo 56 [1967]
PL1497.F4 v.1Fen lei zi jinTaibei : Wen you shu dian, Minguo 63 [1974]
PL1497.F8 1943a v.1Lian mian zi dian / Fu Dingyi, bian jiFu, DingyiTaibei : Taiwan Zhonghua shu ju, Minguo 57 [1968]
PL1497.H83Hua yu da ci dianXianggang : Shanghai shu ju, 1967.
PL1497.H86Guo ji Han Ying cheng yu da ci dian / Hu Zidan zhu bianHu, ZidanTaibei : Guo ji wen hua shi ye you xian gong si, 1979.
PL1497.K28 1978Han yu cheng yu ci dian = Hanyu chengyu cidian / Gansu shi fan da xue Zhong wen xi "Han yu cheng yu ci dian" bian xie zuShanghai : Shanghai jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1978.
PL1497.K35 1962Zhongguo cheng yu da ci dian / Gao Moye bian zhuGao, MoyeTainan Shi : Zheng yan chu ban she, Minguo 54 [1965]
PL1497.K868Guo yu da ci dian[S.l. : s.n., n.d.]
PL1497.L587Zui xin cheng yu da ci dian : Shu xin . Zuo wen . Yan jiang . qiu jie . cuo ci . xie zuo : Fu cha tu / Liu Liye bian zhuLiu, LiyeTainan : Da fu cheng chu ban you xian gong si, 1979.
PL1497.T854 1963Xin cheng yu ci dian / [Tong Rong bian zhu]Tong, Rong[Hong Kong] : [Qiaoguang Book Store], [1963]
PL1497.W33Zhongguo ge yan yan you si yong da ci dian / zhu zhe Wang Zongjie, Hong HuizhenWang, ZongjieTaibei Shi : Jin wen tu shu you xian gong si, Min guo 68 [1979]
PL1497.W83Zhongguo cheng yu da ci dian / bian zuan zhe Wu RuishuWu, RuishuTaibei Shi : Da Zhongguo tu shu gong si, Minguo 64 [1975]
PL1497.W8Shi yong Zhongguo cheng yu da ci dian / Wu Shuhui bian jiWu, ShuhuiTainan : Tainan dong hai chu ban she, Minguo 64 [1975]
PL1497.Y5W2 v.1-12Gu ben Ru han shu lei [58 juan, Wang Zongji zhu]Wang, ZongjiTaibei, Taiwan shang wu yin shu guan [1970]
PL1497.Y92 1969Yuan dong guo yu ci dian / Zhang Beihai zhu bianTaibei shi : Yuan dong , min 58.
PL1601.J4Bei fang tu yu ci dian, Ren Ming bianRen, Ming[Shanghai] Chun ming chu ban she [1951]
PL1736.M4 1947English-Cantonese index to the Student's Cantonese-English dictionary / by Bernard F. Meyer and Theodore F. WempeMeyer, Bernard Fr., 1891-Hong Kong : St Louis Industrial School, 1947.
PL1737.Y8Tong yin zi hui / Yu Bingzhao zhu ; Guang hua tu shu chu ban gong si bian yinYu, BingzhaoJiulong : Guang hua tu shu chu ban gong si : Xin ya zhou chu ban she fa xing, 1979.
PL1777.Z5T7 1979Chao yu ci dian bu bian : guo Chao yu hui / Cai Junming bian ; Zhou Fagao shen yueTaibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 68 [1979]
PL1827.S45Zeng bu Hui yin bao jian / Shen Fujin zhuShen, FujinTainan : Shen Fujin, Minguo 56 [1967]
PL1837.H68 1968Guo Tai yin dui zhao xing zi dian / Hou Hun bian zhuHou, HunJiayi Shi : Nan bei chu ban she, Min guo 57 [1968]
PL1837.K86 1957Xin shi hui tu Guo Tai yin xin zi dian / Gu Jintong bianTaizhong Shi : Chong guang shu dian, Minguo 46 [1957]
PL1837.T75Guo yu Min nan yu dui zhao chang yong ci dian / Cai Beihuo bian zhuCai, PeihuoTaibei Shi : Zheng zhong shu ju, Minguo 58 [1969]
PL2121.C45Chao Shan xin zi dian / [Guang tai shu ju bian ji]Xianggang : Guang tai shu ju, 1964.
PL2257.W45 v.1Wen xue lun wen suo yin / Chen, BiruTaibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 59 [1970]
PL2257.Y35 v.1Zhongguo wen xue bai ke quan shu / [zhu zuo zhe Yang Jialuo]Yang, JialuoTaibei : Zhongguo xue dian guan fu guan chou bei chu, Minguo 58 [1969]
PL2263.L54H8 1962Wen xin diao long zha ji / Huang Kan zhu ; [Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji]Huang, Kan, 1886-1936Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1962.
PL2272.C47Zhong xi wen xue nian biao (fu) Zhongguo nian [i.e. li] dai shou du yan ge biao. Zhongguo li dai nian hao suo yin. Zhongguo li dai qi qi yu xi li dui zhao biao. Li dai tong xi tu, Guang wen yi suo bian[Taibei] Guang wen shu ju [1963]
PL2277.A75Zhongguo wen xue nian biao / Ao Shiying zuan jiAo, ShiyingTaibei : Wen hai chu ban she, Minguo 60 [1971]
PL2277.C8Zhong wai wen xue jia zhuan lue ci dian, Shang Zhe, Ma Jishao, Gu Tianyou, Chen Luyi he bianXianggang, Shanghai shu ju, 1959.
PL2277.F42Zhongguo wen xue jia ci dian / Feng Shi bianFeng, MingzhiXianggang : Dong ya shu ju, [195-?]
PL2277.H768Xian dai zuo jia zhuan lüe / Cao Juren deng zhuXianggang : Yi xin shu dian, [1975?]
PL2277.P4 1979 v.1Zhongguo wen xue jia ci dian. Xian dai / Beijing yu yan xue yuan "Zhongguo wen xue jia ci dian" bian wei hui bianBeijing yu yan xue yuan. "Zhongguo wen xue jia ci dian" bian wei huiBeijing : Beijing yu yan xue yuan, 1978.
PL2277.T26 1934aZhongguo wen xue jia da ci dian / Tan Zhengbi zhu bianTan, ZhengbiXianggang : Wen shi chu ban she, 1961.
PL2277.Y34 1962Zhongguo wen xue jia lie zhuan, Yang Yinshen bian zhuYang, Yinshen, 1898-Xianggang, Guang hua shu dian, 1962.
PL2291.L51Tang dai wen xue lun zhu ji mu / Luo Liantian bianTaibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 68 [1979]
PL2303.L377 2014The stranger and the Chinese moral imagination / Haiyan LeeLee, Haiyan, authorStanford, California : Stanford University Press, [2014]
PL2306.C46Qing dai shi hua xu lu / Zheng Jingruo zhuZheng, JingruoTaibei : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 64 [1975]
PL2307.L541Li dai shi shi chang bian ren ming suo yin / Wang Deyi bianWang, Deyi[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Ding wen shu ju, Minguo 61 [1972]
PL2419.H57K56 2014Visions of dystopia in China's new historical novels / Jeffrey C. KinkleyKinkley, Jeffrey C., 1948- authorNew York : Columbia University Press, [2015]
PL2461.Z6L8333Jing dian shi wen yun bian suo yin / [zhu bian Pan Chonggui]. Jing dian shi wen / [Lu Deming zhuan] ; Guo zi zheng li xiao zu [ji er shu]Taibei Shi : Fa xing zhe Chen Qilu, [1987?]
PL2464.Z7R43 2014Teaching the I Ching (Book of changes) / Geoffrey Redmond and Tze-Ki HonRedmond, Geoffrey P., authorNew York, NY : Oxford University Press, [2014]
PL2698.F4H8313 2014Stories to awaken the world / compiled by Feng Menglong ; translated by Yunqin Yang and Shuhui YangFeng, Menglong, 1574-1646, compilerSeattle : University of Washington Press, 2014.
PL2698.L55A28 2004The abbot and the widow : tales from the Ming dynasty / Ling Mengchu ; translated by Ted Wang and Chen Chen ; introduction by Teresa Chi-Ching SunLing, Mengchu, 1580-1644, authorNorwalk : EastBridge, [2004]
PL3311.M5H4 1969White Meo - English dictionary. Compiled by Ernest E. HeimbachHeimbach, Ernest EIthaca, N.Y., Southeast Asia Program, Cornell University, 1969.
PL8010.D36 2014The dark edge of African literature / Smith and Ce (ed.)[Place of publication not identified] : African Library of Critical Writing, [2014]