This just in... New stuff in the Libraries

East Asian, African and Oceanic Languages and Literatures
June 2014


This page identifies materials which were added to the Library Catalog and made available in the Libraries during the month indicated above.

Click on a title to determine which Rutgers libraries own that title as well as its current availability.

Call NumberTitleAuthorPublisher/Date
PL539.5.E5N36 1952First lessons in Japanese = Nihohgo no shoho / by Naoe NaganumaNaganuma, NaoeTokyo : Kaitakusha Pub. Co., c1952.
PL640.5.M396 2014Kētai shōsetsugokō : watashigatari no kaiwatai bunshō o saguru / Maynard Senko KumiyaMaynard, Senko KTōkyō : Meijishoin, 2014.
PL718.I8D54 2013I dieci colori dell'eleganza : saggi in onore di Maria Teresa Orsi / a cura di Matilde Mastrangelo e Andrea MauriziRoma : Aracne editrice S.r.l., September 2013.
PL726.65.Y656 2013Masu imēji-ron / Yoshimoto TakaakiYoshimoto, TakaakiTōkyō : Kōdansha, 2013.
PL728.116.M59 1959Tanka bunpō jiten / Miyagi Ken'ichi choMiyagi, Ken'ichi, 1909-Tōkyō : Iizuka Shoten, 1959.
PL788.5.Z5A35 1993Saigyō / Aeba TakaoAeba, Takao, 1930-Tōkyō : Ozawa Shoten, Heisei 5 [1993]
PL791.2.H63H34 1963Hōjōki yōkai / Hagihara Gunpei choHagihara, Gunpei, 1908-Tōkyō : Yūseidō, Shōwa 38 [1963] (Shōwa 45 [1970] printing)
PL825.A8S4 1956aThe setting sun / by Osamu Dazai ; translated by Donald KeeneDazai, Osamu, 1909-1948New York : New Directions Pub. Corp., c1956.
PL1201.L783L5Qie yun ji jiao / [ji jiao zhe Li Yongfu ; Lu Fayan zhuan ji]Li, YongfuTaibei Xian Banqiao : Yi wen yin shu guan, Minguo 62 [1973]
PL1495.F46 2012Wang luo xin xin ci dian / Feng Jun bian zhuFeng, JunBeijing Shi : Xin shi jie chu ban she, 2012.
PL2409.G36 1835Pi dian Tang Song ba jia chao : [8 juan] / Gao Meiting ji ping[S.l. : s.n.], Daoguang 15 [1835]
PL2463.N33 1881 v.4Si shu shi wen[S.l. : s.n.], Guangxu 7 [1881].
PL2464.Z6S466 2014Unearthing The Changes : Recently Discovered Manuscripts of The Yi Jing (I Ching) and Related Texts / Edward L. ShaughnessyShaughnessy, Edward L., 1952-, authorNew York, NY : Columbia University Press, [2014]
PL2474.S5Si shu zheng yun : shang Meng / Yan Maoyou jiao zheng[China] : Zui jing lou, [n.d.].
PL2478.A4 2013The four Chinese classics : Tao Te Ching, Chuang Tzu, Analects, Mencius / translated by David HintonBerkeley, CA : Counterpoint, 2013.
PL2663.L5A6 1921Lie xian zhuan : 4 juan / Huanchudaoren [Hong Yingming] ji ; Qian Fengqi jing jiaoHong, Zicheng, active 1596Shanghai : Da cheng shu ju, Minguo xin you [1921]
PL2677.T7T734Cen Jiazhou shi jiao zhu / Ruan Tingyu zhuRuan, TingyuTaibei : Guo li bian yi guan Zhonghua cong shu bian shen wei yuan hui, Minguo 69 [1980]
PL2698.C558 1972 v.1Qiu Wenzhuang gong cong shu / Qiu Jun zhuQiu, Jun, 1421-1495Taibei Shi : Qiu Wenzhuang gong cong shu ji yin wei yuan hui, Minguo 61 [1972].
PL2698.L52 1970 v.1Li Yu quan ji / Li Yu zhu ; Ma Hanmao Helmut Martin jiLi, Yu, 1611-1680?Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 59 [1970]
PL2705.A58S56 v.1Shu yi shi shi cun : 7 juan, Suo xiao ci jia yi / Zhang Wenhu zhuan ; fu : Cun xi ge [shi lu / Miao Zhengjia zhu] ; Meng chan lou shi [lu / Liu Shouxuan zhu]Zhang, Wenhu, 1808-1885Taibei : Da hua yin shu guan, Minguo 57 [1968]
PL2705.A58S57 v.1Shu yi shi sui bi / Zhang Wenhu zhuanZhang, Wenhu, 1808-1885Taibei Xian Yonghe Zhen : Da hua yin shu guan, [1968]
PL2705.A6N4 1964 v.1Nengjing ju ri ji / [Zhao Liewen zhu]Zhao, Liewen, 1832-1893Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 53 [1964]
PL2765.I34Z477 2013 v.1Yan'an ri ji, 1940-1945 / Xiao JunXiao, Jun, 1908-1988, authorHong Kong : Oxford University Press, 2013.
PL2765.U25P53Bian hen ji / [Chu che Hsu Hsu]Xu, Xu, 1908-1980Taipei : Zheng zhong shu zhu, Minguo 66 [1977]
PL2765.U25S2 v.1San bian wen xue, Xu Xu zhuXu, Xu, 1908-1980Xianggang, Shanghai yin shu guan [1971-72]
PL2765.U25 v.5Xu Yu quan jiXu, Xu, 1908-1980Taibei : Zheng zhong shu ju, Minguo 55-59[1966-1970]
PL2765.U268H8 1962Xu Shuzheng xian sheng wen ji nian pu he kan / bian shu zhe Xu DaolinXu, Shuzheng, 1880-1925Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 51 [1962]
PL2778.O2M6 v.4Moruo wen ji / [Guo Moruo zhu]Guo, Moruo, 1892-1978Xianggang : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1957-
PL2780.H3C45 v.6Jing zhong ren ying : [20 hui] / Li Hanqiu, Cheng Zhanlu zhuLi, Hanqiu, 1874-1923Shanghai : Wen ye shu ju, [1937]
PL2861.A662R52 2013Ri ye shu / Han Shaogong zhuHan, Shaogong, authorShanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 2013.
PL2936.3.O5485L58 2013Liu fang qi yue / Dong Xiao zhuDong, Xiao, authorWuhan Shi : Chang Jiang wen yi chu ban she, 2013.
PL2970.5.N5Z43 2013Zha lie zhi / Yan LiankeYan, Lianke, 1958-, authorShanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 2013.
PL2979.Z46Z5 2012Tian wai you tian / Ziying zhuZiyingTaibei shi : Huo shi wen hua, 2012.
PL8796.64.D53 1992English-Ju/'hoan Ju/'hoan-English dictionary / Patrick DickensDickens, Patrick, -1992[S.l. : S.n.], c1992.