This just in... New stuff in the Libraries

East Asian, African and Oceanic Languages and Literatures
September 2014


This page identifies materials which were added to the Library Catalog and made available in the Libraries during the month indicated above.

Click on a title to determine which Rutgers libraries own that title as well as its current availability.

Call NumberTitleAuthorPublisher/Date
PL688.D87 2014Dorama to hōgen no atarashii kankei : kānēshon kara yae no sakura soshite amachan e / Kinsui Satoshi;Tanaka Yukari;Okamuro MinakoTōkyō : Kasamashoin, 2014.
PL856.U673U4813 2005Kafka on the shore / Haruki Murakami ; translated from the Japanese by Philip GabrielMurakami, Haruki, 1949-New York, N.Y. : Vintage International, 2006, c2005.
PL871.5.K45O7 2010Oretachi hana no baburugumi / Ikeido JunIkeido, Jun, 1963-Tōkyō : Bungei Shunjū, 2010.
PL871.5.K45O74 2007Oretachi baburu nyūkōgumi / Ikeido JunIkeido, Jun, 1963-Tōkyō : Bungei Shunjū, 2007 (2013 printing)
PL873.A7Y6 2013Yomaigoto : 2 / Matsuko derakkusuMatsuko derakkusuTōkyō : Futabasha, 2013.
PL1074.85.S44 2013Cheng shi Chaoxian zu yu yan shi ying yan jiu : yi Beijing Shi Chaoxian zu liu dong ren kou wei li / Shen Huishu zhuShen, Huishu, authorBeijing : Min zu chu ban she, 2013.
PL1525.C44 2013Han yu fang yan yu yin shi yan jiu yu li shi ceng ci fen xi fa / Chen Zhongmin zhuChen, Zhongmin, authorBeijing : Zhonghua shu ju, 2013.
PL1621.S38G87 2013Shan nan ke huo hua yu yin yan jiu / Guo Shenqing zhuGuo, Shenqing, authorBeijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2013.
PL1621.S53X553 2012Qin Jin liang sheng yan he fang yan bi jiao yan jiu / Xing Xiangdong, Wang Linhui, Zhang Weijia, Li Xiaoping zhuXing, XiangdongBeijing : Shang wu yin shu guan, 2012.
PL1900.C364W368 2012Cangshan fang yan zhi / Qian Zengyi, Yue Lijing zhu bian ; Wang Xiaojun, Tian Jiacheng, Ma Chunshi zhuWang, XiaojunJinan Shi : Qi Lu shu she, 2012.
PL1900.C46M34 2012Chengdu fang yan = Chengdu fangyan / Ma Ji zhuMa, JiChengdu : Sichuan wen yi chu ban she, 2012.
PL1900.N564N56 2013Ningyang fang yan zhi / Ning Tingde zhuNing, TingdeJinan : Qilu shu she, 2013.
PL1900.T54L58 2013"Gen er du" shuo gen er hua : Tianjin hua zhe me shuo / Liu Sixun bian zhuLiu, SixunTianjin : Tian jin gu ji chu ban she, 2013.
PL1939.Z44 2013Wu fang yan bi jiao yun mu yan jiu / Zheng WeiZheng, WeiBeijing : Shang wu yin shu guan, 2013.
PL1940.S53J53 2013Jiading fang yan ci yu hui ji / Zhou Guandong, Shen Yunjuan zhu bianShanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2013.
PL2277.H72T25 2013Tang Song ci ren nian pu / Xia Chengdao zhuXia, ChengtaoBeijing : Shang wu yin shu guan, 2013.
PL2290.L535 2013Sui dai wen xue yan jiu / Li Jianguo zhuLi, Jianguo, authorBeijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2013.
PL2291.C454 2013Tang dai wen shi yan jiu cong gao / Chen Tiemin zhuChen, Tiemin, authorBeijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2013.
PL2303.I58 2014Tales of futures past : anticipation and the ends of literature in contemporary China / Paola IoveneIovene, Paola, 1969-, authorStanford, California : Stanford University Press, 2014.
PL2309.F65L53 2012Liang Han Wei Jin Nan Bei chao min ge ji / Wang Qing, Li Dunqing bianNanjing Shi : Nanjing shi fan da xue chu ban she, 2012.
PL2309.P37L58 2012Song dai tian yuan shi yan jiu = The research on the pastoral poetry in Song dynasty / Liu Wei zhuLiu, Wei, 1973-, authorBeijing : Ren min wen xue chu ban she, 2012.
PL2309.P37Z46 2013Tang dai tian yuan shi yan jiu / Zhou XiurongZhou, Xiurong, 1968-Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2013.
PL2309.Y8H36 2013Chu Tang yue fu shi yan jiu = The research on yuefu poems of the early Tang dynasty / Han Ning zhuHan, Ning, 1974-, authorBeijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2013.
PL2309.Y8Z446 2013Han-Tang guo jia ji si xing tai yu jiao miao ge ci yan jiu = Han-Tang guojia jisi xingtai yu jiaomiao geci yanjiu / Zhang Shuguo zhuZhang, Shuguo, 1965-, authorBeijing Shi : Ren min chu ban she, 2013.
PL2321.W4 2013Tang shi za lun / Wen Yiduo zhuWen, Yiduo, 1899-1946Hefei : Anhui ren min chu ban she, 2013.
PL2321.Z4364 2013Tang dai fen yun shi yan jiu = Tangdai fengyunshi yanjiu / Zhang ming hua zhuZhang, Minghua, authorBeijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2013.
PL2323.S558 2013Song Yuan zhi ji shi ren jie ceng fen hua yu shi xue si xiang yan jiu = A research on polarization of literati stratum and poetics between the Song and the Yuan dynasty / Shi Wei zhuShi, Wei, 1971-, authorBeijing : Ren min wen xue chu ban she, 2013.
PL2333.I59 2014Verse Going Viral : China's New Media Scenes / Heather InwoodInwood, Heather, authorSeattle, WA : University of Washington Press, [2014]
PL2341.Y44 2013Tang Song ming jia ci shang xi / Ye Jiaying zhuYeh, Chia-yingTianjin : Nan kai da xue chu ban she, 2013.
PL2383.W3 2013Song Yuan xi qu shi / Wang Guowei zhuWang, Guowei, 1877-1927Hefei : Anhui ren min chu ban she, 2013.
PL2433.Z436 2013Liang Song min zu zhan zheng ben shi xiao shuo xi qu gu shi yan bian / Zhang Chunxiao zhuZhang, Chunxiao, editorGuangzhou : Ji nan da xue chu ban she, 2013.
PL2447.X828 2013Wei Jin Nan Bei chao Sui Tang Wu dai shi ke yong dian yan jiu / Xu Zhixue zhuXu, Zhixue, 1972-, authorShanghai : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2013.
PL2461.Z7Z435 2013Song dai jing shu zhu shu kan ke yan jiu / Zhang Lijuan zhuZhang, Lijuan, 1967-, authorBeijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2013.
PL2466.Z7H89 2013Song dai "shi jing" wen xue chan shi yan jiu / Hu Xiaojun zhuHu, Xiaojun, authorGuiyang : Guizhou da xue chu ban she, 2013.
PL2515.5.B8X83 2013 v.1Zhen ben Song ji wu zhong : Ri cang Song seng shi wen ji zheng li yan jiu / Xu Hongxia ji zhuXu, Hongxia, authorBeijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2013.
PL2531.J474 2013 v.1Tang shi ji shi / Ji Yougong ji zhuanJi, Yougong, active 1121-1161Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2013.
PL2533.Q536 2014Song shi xuan zhu / [Qian Zhongshu zhu]Qian, Zhongshu, 1910-1998Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2002 (printing 2014).
PL2553.Q826 2013 v.1Quan Song ci / Tang Guizhang bian zuan ; Wang Zhongwen can ding ; Kong Fanli bu jiBeijing : Zhonghua shu ju, 1999 (2013 printing).
PL2670.M27 2014Han Changli wen ji jiao zhu / Han Yu zhuan ; Ma Qichang jiao zhu, Ma Maoyuan zheng liMa, Qichang, 1855-1930Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2014.
PL2672.W727 2013Li Shangyin yan jiu lun ji / Wu Hui zhuWu, Hui, 1926-, authorBeijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2013.
PL2673.Z5Y358 2013Tang Song Liu Zongyuan chuan bo jie shou shi yan jiu / Yang Zaixi zhuYang, Zaixi, 1969-, authorBeijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2013.
PL2677.M45Z8 2013Meng Haoran shi ji jian zhu / (Tang) Meng Haoran zhu ; Tong Peiji jian zhuMeng, Haoran, 689-740Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2013.
PL2677.T8W88 2013Du Mu ji xi nian jiao zhu / Du Mu zhuan ; Wu Zaiqing jiao zhuDu, Mu, 803-853?Beijing : Zhonghua shu ju, 2013.
PL2677.W29Z989 2013Wang Bo yan jiu / Yang Xiaocai zhuYang, Xiaocai, authorBeijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2013.
PL2677.Y36A6 2012 v.1Yao He shi ji jiao zhu / Yao He zhu ; Wu Heqing jiao zhuYao, He, 775-854?Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2012.
PL2680.A1 2013Xin Qiji quan ji / Xin Qiji zhu ; Xu Hanming dian jiaoXin, Qiji, 1140-1207Wuhan Shi : Chong wen shu ju, 2013.
PL2680.Z49X5 2013Xin qi ji ci jian shang ci dian / Shanghai ci shu chu ban she wen xue jian shang ci dian bian zuan zhong xin bianShanghai : Shang hai ci shu chu ban she, 2013.
PL2682.L5 2014Li Qingzhao ci ji / Li Qingzhao zhu ; Wu Huijuan dao duLi, Qingzhao, 1081-approximately 1141Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2014.
PL2683.Z5O85 2013Ouyang Xiu shi wen jian shang ci dian / Shanghai ci shu chu ban she wen xue jian shang ci dian bian zuan zhong xin bianShanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2013.
PL2685.Z5L481 2013Su Dongpo zhuan : Zhongguo wen ren cong zheng de biao zhi xing ren sheng / Lin Yutang zhu ; Zhang Zhenyu yiLin, Yutang, 1895-1976Changsha : Hunan ren min chu ban she, 2013.
PL2687.C5A14 2013Jiang bai shi jian zhu / jiang kui zhu ; chen shu liang jian zhuJiang, Kui, approximately 1155-approximately 1235Beijing shi : Zhong hua shu ju, 2013.
PL2687.H55 2013He Zhu ci ji / He Zhu zhu ; Zhong Zhenzhen dao duHe, Zhu, 1052-1125Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2013.
PL2687.H87L4 2012Leng zhai ye hua / Hui Hong [zhuan] ; Li Baomin [jiao dian]. Liang xi man zhi / Fei Gun zhuan ; Jin Yuan jiao dianHuihong, 1071-1128Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2012.
PL2687.L8Z785 2013Lu You shi wen jian shang ci dian / Shanghai ci shu chu ban she wen xue jian shang ci dian bian zuan zhong xin bianShanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2013.
PL2687.Z48 2013Zhu Shuzhen ji zhu / [Wei Zhonggong ji ; Zheng Yuanzuo zhu] ; Ji Qin ji jiaoZhu, Shuzhen, active 1095-1131Beijing : Zhonghua shu ju, 2008 (printing 2013).
PL2735.L55S4513 2014Mirage / anonymous ; translated by Patrick HananYulinglaoren, active 18th century, authorHong Kong : The Chinese University Press, [2014]
PL2919.M39A6 2014 v.1Wang Meng wen ji / Wang Meng zhuWang, Meng, 1934-Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 2014.
PL2966.U825F82513 2014The man with the compound eyes : [a novel] / Wu Ming-Yi ; translated from the Chinese by Darryl SterkWu, Ming-Yi, 1971-New York : Pantheon, [2014], ©2013.
PL2969.Z434P3613 2014Running through Beijing / Xu Zechen ; translated by Eric AbrahamsenXu, Zechen, 1978-, authorSan Francisco, CA : Two Lines Press, [2014]
PL8010.A83 2014At the crossroads : readings of the postcolonial and the global in African literature and visual art / edited by Ghirmai Negash, Andrea Frohne, Samuel ZadiTrenton, New Jersey : Africa World Press, [2014]
PL8021.C35S77 2014Structural and sociolinguistic perspectives on indigenisation : on multilingualism and language evolution / Eric A. Anchimbe, editorDordrecht : Springer, [2014]