This just in... New stuff in the Libraries

East Asian, African and Oceanic Languages and Literatures
April 2017


This page identifies materials which were added to the Library Catalog and made available in the Libraries during the month indicated above.

Click on a title to determine which Rutgers libraries own that title as well as its current availability.

Call NumberTitleAuthorPublisher/Date
PL1064.P5W8 2002Tong jing zhi yong yi dai shi : Pi Xirui sheng ping he si xiang yan jiu / Wu Yangxiang zhuWu, YangxiangChangsha Shi : Yuelu shu she, 2002.
PL1237.P45 1974Gu shu xu zi ji shi / Pei Xuehai zhuPei, XuehaiTaibei Shi : Guang wen shu ju fa xing, Minguo 63 [1974]
PL1303.W36 1997Qu wei han zi zi dian / [bian zhu Wang Shiwei]Wang, ShiweiShanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 1997.
PL2256.Y37 1994 v.2Yao Jiheng zhu zuo ji / Yao Jiheng zhu ; Lin qingzhang zhu bianYao, Jiheng, 1647-Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan Zhongguo wen zhe yan jiu suo, Minguo 83 [1994]
PL2262.2.L584 2007Liu Xianxin xue shu lun ji. Wen xue jiang yi bian / Huang Shuhui bian jiaoLiu, Xianxin, 1896-1932Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2007.
PL2275.D53W83 2009Ming mo Qing chu quan shan yun dong si xiang yan jiu / Wu Zhen zhuWu, Zhen, 1957-Taibei Shi : Taiwan da xue chu ban zhong xin, 2009.
PL2275.W65C43 2007Zhongguo nü xing wen xue hua yu liu bian, 1898-1949 = Zhongguo nüxing wenxue huayu liubian / Chang Bin zhuChang, Bin, 1969-Beijing : Ren min chu ban she, 2007.
PL2297.Z463 2004Qing ren bi ji tiao bian / Zhang Shunhui zhuZhang, ShunhuiWuhan : Hua zhong shi fa da xue chu ban she : Xin hua shu dian Hubei fa xing suo jing xiao, 2004.
PL2302.S59 2012Shu qing chuan tong yu wei xin shi dai : xin hai qian hou de wen ren, wen xue, wen hua = Lyricism and the reformist era / Wu Shengqing, Gao Jiaqian zhu bianShanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 2012.
PL2323.C5153 1995Jiang hu shi pai yan jiu / Zhang hongsheng zhuZhang, Hongsheng, 1957-Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1995.
PL2461.Z6J536 2010Jing jie ru men / Jiang Fan zhuan ; Zhou Chunjian xiao zhuJiang, Fan, 1761-1831Shanghai Shi : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2010.
PL2461.Z6L58 2006Jing ji jiao ke shu / Liu Shipei zhu ; Chen Juyuan zhuLiu, Shipei, 1884-1919Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2006.
PL2461.Z7H3 1986Ding e lei bian. Xu bu / Hang Shijun zhuan ; Chen Kang dian jiaoHang, Shijun, 1696-1773Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1997.
PL2461.Z7K663 2010JIng xue zhi yan / (Qing) Kong Guangsen zhuan ; Yang Xinxun jiao zhuKong, Guangsen, 1752-1786Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2010.
PL2461.Z7S86 1986Guo ting lu / Song Xiangfeng zhuan ; Liang Yunhua dian jiaoSong, Xiangfeng, 1779?-1860Beijing : Zhonghua shu ju, 1986 (2006 printing)
PL2461.Z7Y83 2000 v.1Yuan dai jing xue guo ji yan tao hui lun wen ji / zhu bian Yang Jinlong ; zhi xing bian ji Chen ShuyiYuan dai jing xue guo ji yan tao hui (1998 : Taipei, Taiwan)Taibei Nangang : Zhong yang yan jiu yuan Zhongguo wen zhe yan jiu suo chou bei chu, 2000.
PL2461.Z7Z49 2003Zhongguo jing xue shi shi jiang / Zhu Weizheng zhuZhu, WeizhengShanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she, 2002.
PL2463.Z7Z47 2004 v.1Zhong Ri "Si shu" quan shi chuan tong chu tan / Huang Junjie bianTaibei Shi : Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin, 2004.
PL2463.Z7Z478 2008Yuan dai Si shu xue yan jiu / Zhou Chunjian zhuZhou, Chunjian, 1973-Shanghai Shi : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2008.
PL2464.Z7W3767 2009Qing dai zhong qi Yi xue / Wang Xuequn zhuWang, Xuequn, 1956-Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2009.
PL2464.Z9S346 2009Yi xue yu ke xue : Ding Chaowu ke xue yi xue si xiang tan jiu / Xin Chong bianXin, ChongBeijing : Ke xue chu ban she, 2009.
PL2465.Z6K6 1959Kobun shōsho no kenkyū / Kobayashi Shinmei choKobayashi, Shinmei, 1906-Tōkyō : Taishūkan Shoten, Shōwa 34 [1959]
PL2465.Z6Y34 2010 v.2Shang shu gu wen shu zheng : fu: Gu wen shang shu yuan ci / (Qing) Yan Ruoqu zhuan ; Huang Huaixin, Lü Yixin jiao dianYan, Ruoqu, 1636-1704, authorShanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2010
PL2465.Z7Z436 2006Shen he gu wen "Shang shu" an / Zhang Yan zhuZhang, Yan, 1954-Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2006.
PL2469.Z6Y24 2011 v.1Yang Fu zai xiu yi li jing zhuan tong jie xu juan ji li / Yang Fu zhuan ; Lin Qingzhang jiao ding ; Ye Chunfang, Qiaoben Xiumei bian jiYang, Fu, active 1228Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan Zhongguo wen zhe yan jiu suo, Minguo 100 [2011]
PL2469.Z7Y36 1998Yi li tong lun / Yao Jiheng zhu ; Chen Zuwu dian jiaoYao, Jiheng, 1647-Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 1998.
PL2470.Z7L86 2010Qing dai Chun qiu Zuo zhuan xue yan jiu / Luo Junfeng zhuLuo, Junfeng, 1971-Beijing : Ren min chu ban she, 2010.
PL2471.Z7L53 2007Sang jia gou : wo du "Lun yu" / Li LingLi, Ling, 1948-Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she, 2007.
PL2471.Z7L83 2008Lun yu / zhu bian Li XianTaibei Xian Xindian Shi : Zheng zhong shu ju gu fen you xian gong si, 2008.
PL2474.Z7M46 2008Mengzi, Da xue, Zhong yong / zhu bian Li XianTaibei Xian Xindian Shi : Zheng zhong shu ju gu fen you xian gong si, 2008.
PL2477.Z474 2001Zai xian de wen ming : Zhongguo chu tu wen xian yu chuan tong xue shu / Zhu Yuanqing zhuZhu, YuanqingShanghai Shi : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2001.
PL2658.J1C48 1971Min matsu Shin sho seiji hyōronshū / Gotō Motomi, Yamanoi Yū henyakuTōkyō : Heibonsha, Shōwa 46 [1971]
PL2677.N58Z55 2002Niu Sengru yan jiu / Li Runqiang zhuLi, Runqiang, 1969-Lanzhou Shi : Gansu ren min chu ban she, 2002.
PL2698.C558Z654 2005Qiu Jun ping zhuan / Li Zhuoran zhu ; Nanjing da xue Zhongguo si xiang jia yan jiu zhong xinLi, ZhuoranNanjing Shi : Nanjing da xue chu ban she, 2005.
PL2715.U6Z75 1989Gu Qianli yan jiu / Li Qing zhuLi, QingShanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1989.
PL2719.A33Z842 2013Mao Xiang he "Ying mei an yi yu" / Damu Kang zhuŌki, Yasushi, authorTaibei Shi : Li ren shu ju, 2013.
PL2726.Z5C35 2006Dai Zhen : sheng ping yu zuo pin kao lun / Cai Jinfang zhuCai, Jinfang, 1965-Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2006.
PL2732.A46 2003 v.1Wang Xisun zhu zuo ji / [Wang Xisun zhuan] ; Yang Jinlong zhu bianWang, Xisun, 1786-1847Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan Zhongguo wen zhe yan jiu suo, Minguo 92 [2003]
PL3033.Z436Y88 2012Yu wai Han ji yan jiu ru men / Zhang Bowei zhuZhang, BoweiShanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she, 2012.
PL8014.C75K37 2016The writing of the nation : expressing identity through Congolese literary texts and films / by Kasongo Mulenda KapangaKapanga, Kasongo M., authorTrenton : Africa World Press, 2016.