This just in... New stuff in the Libraries

Philosophy
April 2017


This page identifies materials which were added to the Library Catalog and made available in the Libraries during the month indicated above.

Click on a title to determine which Rutgers libraries own that title as well as its current availability.

Call NumberTitleAuthorPublisher/Date
B67.L483 2002Zhongguo gu dai zhe xue he zi ran ke xue / Li Shen zhuLi, Shen, 1946-Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2002.
B67.S35 1999Chūgoku shisō kenkyū : iyaku yōjō kagaku shisō hen / Sakade Yoshinobu choSakade, YoshinobuSuita-shi : Kansai Daigaku Shuppanbu, 1999.
B105.P535M37 2016Grafts : writings on plants / Michael MarderMarder, Michael, 1980- authorMinneapolis, MN : Univocal, [2016?]
B126.C4535 2001Zhongguo gu dai si xiang wen hua de li shi lun xi / Chen Qiyun zhuChen, Qiyun, 1933-Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2001.
B126.S3452 2006Shihuaci lun Zhongguo / Xu Jilin, Song Hong bianSchwartz, Benjamin I. (Benjamin Isadore), 1916-1999Beijing Shi : Xin xing chu ban she, 2006.
B126.Y8956 2014Lun tian ren zhi ji : Zhongguo gu dai si xiang qi yuan shi tan / Yu Yingshi zhuYu, Yingshi, authorTaibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2014.
B126.Z4678 2012Zhongguo shi xin lun. Si xiang shi fen ce / Chen Ruoshui zhu bianTaibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2012.
B127.C49K5 1978Ki no shisō : Chūgoku ni okeru shizenkan to ningenkan no tenkai / Onozawa Seiichi, Fukunaga Mitsuji, Yamanoi Yū henTōkyō : Tōkyō Daigaku Shuppankai, 1978.
B127.C65L529 2003Ru xue chuan tong yu si xiang bian qian / Li Zhuoran zhuLi, ZhuoranXianggang : Xianggang jiao yu tu shu gong si, 2003.
B127.C65Z484 2005Zhongguo jin shi ru xue shi zhi de si bian yu xi xue / Zhu Honglin zhuZhu, Honglin, 1950-Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2005.
B128.C264L53 2009Zhan Ruoshui nian pu / Li Yeming zhuanLi, Yeming, 1962-Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2009.
B128.M35T315 1971Tai Shin shū Yasuda Jirō, Kondō Mitsuo kyōchoDai, Zhen, 1724-1777Tōkyō, Asahi Shinbunsha, Shōwa 46 [1971]
B128.M8Y34 1993Mo jing shu li yan jiu / Yang Xiangkui zhuYang, XiangkuiJinan Shi : Shandong da xue chu ban she, 1993.
B128.T3J42 1989Jingaku : Shinmatsu no shakai henkakuron / Tan Shidō cho ; Nishi Junzō, Sakamoto Hiroko yakuchūTan, Sitong, 1865-1898Tōkyō : Iwanami Shoten, 1989.
B128.W361 1986Wang Yangming Chuan xi lu ji Da xue wen / [Li ming wen hua shi ye gong si bian yi bu]Wang, Yangming, 1472-1529Taibei Shi : Li ming wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 75 [1986]
B128.W364C46 1986Yangming xue dui Han'guo de ying xiang / Zheng Dexi zhuZheng, DexiTaibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, min guo 75 [1986]
B128.W364W365 2007Wang Yangming de shi jie : Wang Yangming gu ju kai fang dian li ji guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Qian Ming, Ye Shuwang zhu bianWang Yangming xue shu si xiang guo ji yan tao hui (2007 : Yuyao Shi, China)Hangzhou Shi : Zhejiang gu ji chu ban she, 2008.
B469.7.B47 2016Between text and tradition : Pietro d'Abano and the reception of pseudo-Aristotle's Problemata Physica in the Middle Ages / edited by Pieter De Leemans and Maarten J. F. M. HoenenLeuven : Leuven University Press, [2016]
B745.S35K38 2015Self-awareness in Islamic philosophy : Avicenna and beyond / Jari KaukuaKaukua, Jari, 1975- authorCambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2015.
B751.Z7M33 2005Probing in Islamic philosophy : studies in the philosophies of Ibn Sīnā, al-Ghazālī, and other major Muslim thinkers / Michael E. MarmuraMarmura, Michael E., 1929-Binghamton : Global Academic Pub., Binghamton University, 2005.
B828.2.H69 2017How biology shapes philosophy : new foundations for naturalism / [edited by] David Livingstone SmithCambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2017.
B2137.R45 2005La religion, la liberté, la justice : un commentaire des Lettres écrites de la montagne de Jean-Jacques Rousseau / sous la direction de Bruno Bernardi, Florent Guénard, Gabriella SilvestriniParis : Vrin, 2005.
B2430.M3764L685 2016In defense of phenomenology : Merleau-Ponty's philosophy / Douglas LowLow, Douglas Beck, 1946- authorNew Brunswick : Transaction Publishers, [2016]
B2799.E8K47 2015Kant and the foundations of morality / Halla KimKim, Halla, 1964- authorLanham, Maryland : Lexington Books, [2015]
B3279.H454 1959Vorträge und Aufsätze / Martin HeideggerHeidegger, Martin, 1889-1976, authorPfullingen : Verlag Günther Neske, 1959.
B4231.D43 2014The end of Russian philosophy : tradition and transition at the turn of the 21st century / Alyssa DeBlasioDeBlasio, Alyssa, authorNew York : Palgrave Macmillan, [2014]
B5231.L47 1988Zhongguo jin dai si xiang shi / Li Huaxing zhuLi, HuaxingHangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1988.
B5231.M59 1980Chūgoku zen kindai shisō no kussetsu to tenkai / Mizoguchi Yūzō choMizoguchi, Yūzō, 1932-2010Tōkyō : Tōkyō Daigaku Shuppankai, 1980.
B5231.S86 1981Lun Zhongguo zhe xue shi : Song Ming li xue tao lun hui lun wen ji / Zhongguo zhe xue shi xue hui, Zhejiang sheng she hui ke xue yan jiu suo bianSong Ming li xue tao lun hui (1981 : Hangzhou Shi, China)Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1983.
B5231.W34 2004 v.1 pt.1Xian dai Zhongguo si xiang de xing qi / Wang Hui zhuWang, Hui, 1959-Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2004.
B5231.W385 2004Wan Ming Qing chu si xiang shi lun / Wang Fansen zhuWang, FansenChina : Fu dan da xue chu ban she, 2004.
B5233.N45H836 2013Cong li xue dao lun li xue : Qing mo Min chu dao de yi shi de zhuan hua = From virtue to morality : the transformation of moral consciousness during the late Qing and early republic era / Huang Jinxing zhuHuang, Jinxing, authorTaibei Shi : Yun chen wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2013.
B5233.N45S436 2003Ming mo Qing chu, 1582-1687, de ge wu qiong li zhi xue : Zhongguo ke xue fa zhan de qian jin dai xing tai = Mingmo Qingchu (1582-1687) de gewu qiongli zhixue / Shang Zhicong zhuShang, ZhicongChengdu : Sichuan jiao yu chu ban she, 2003.
B5233.N45Z435 2007Wan Qing Min chu de li xue yu jing xue / Zhang Zhaojun zhuZhang, Zhaojun, 1970-Beijing : Shang wu yin shu guan, 2007.
B5243.C6D53 2004Dechuan shi dai Riben ru xue shi lun ji / Zhang Baosan, Xu Xingqing bianTaibei Shi : Taiwan da xue chu ban zhong xin, 2004.
B5244.I764Z43 2004Riben Dechuan shi dai gu xue pai zhi wang dao zheng zhi lun : yi Yiteng Renzhai, Disheng Culai wei zhong xin / Zhang Kunjiang zhuZhang, Kunjiang, 1967-Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin, 2004.
B5315.U28S78 2016Ubuntu strategies : constructing spaces of belonging in contemporary South African culture / Hanneke StuitStuit, Hanneke, authorNew York : Palgrave Macmillan, [2016]
BC141.W37 2007Lapulasi gai lü li lun de li shi yan jiu / Wang Youjun zhuWang, YoujunShanghai Shi : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2007.
BH221.I52R43 2016A rasa reader : classical Indian aesthetics / translated and edited by Sheldon PollockNew York : Columbia University Press, [2016]
BH301.L3D52 2014Wasteland : a history / Vittoria Di PalmaDi Palma, Vittoria, authorNew Haven : Yale University Press, [2014]
BJ117.G598 2000Gong yu si : Jin dai Zhongguo ge ti yu qun ti zhi chong jian / Huang Kewu, Zhang Zhejia zhu bianTaibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 89 nian [2000]
BJ1012.T45 2017Nature, reason, and the good life : ethics for human beings / Roger TeichmannTeichmann, Roger, 1963- authorOxford : Oxford University Press, 2014.
BJ1395.D87 2015Feminist analyses of applied ethics / Jane DuranDuran, JaneLanham, Md. : Lexington Books, ©2015.
BJ1395.W35 2007Moral understandings : a feminist study in ethics / Margaret Urban WalkerWalker, Margaret Urban, 1948-New York : Oxford University Press, 2007.
BJ1459.5.H45 2016Global violence : ethical and political issues / Eric A. HeinzeHeinze, Eric A., authorLondon ; New York : Routledge, 2016.
BJ1475.E47 2014Empathy and morality / edited by Heidi L. MaibomOxford ; New York, NY : Oxford University Press, [2014]