Welcome (Turkish)

Rutgers Üniversitesi Kütüphanesine Hoşgeldiniz…

İnsanlığa başlıca borcumuz: Bıkmaksızın okumak, üşenmeksizin okumaktır.
        - Şemsettin Sami

Rutgers Üniversitesi kütüphanesi ABD’nin sayılı akademik araştırma kütüphaneleri içerisinde yer almaktadır. Kütüphane dört milyondan fazla cilt eser, elli binin üzerinde periyodik dergi, ve yüzlerce araştırma veri tabanını bünyesinde barındırmaktadır. Birleştirilmiş kütüphane sistemi, New Brunswick/Piscataway, Newark, ve Camden’da yer alan yirmialtı kütüphane, merkez, ve okuma odalarıyla birlikte RU-Online isimli dijital kütüphanemizden meydana gelmektedir. Kütüphane çalışma saatleri, ulaşım bilgileri ve bireysel kütüphane koleksiyonları internet sayfamızda yer almaktadır. New Jersey Eyalet Üniversitesinin bir parçası olarak kütüphaneler halkımıza açık olarak hizmet vermektedirler.

Koleksiyonlarımız arasında önemli olarak sıralayabileceğimiz:

ABD, New Jersey ve uluslararası dökümanlar içeren ana kütüphanelerimiz şunlardır:

Herhangi bir ücret ödemeksizin isteyen herkes kütüphanelerimizi ziyaret ederek halka açık kitap bölümümüzden, elektronik kaynaklarımızdan ve bina içerisindeki görsel-işitsel materyallerimizden faydalanabilir. Bununla birlikte, veri tabanlarına uzaktan erişimi, kitap araştırması, kablosuz internet ve adrese kitap teslim hizmetleri ancak Rutgers Üniversitesi mensuplarına verilebilmektedir. Misafirler ve misafir akademisyenler için özel ödünç alma hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Size hizmet için buradayız

Tüm personelimiz her türlü probleminize çözüm bulmaktan mutluluk duyacaklardır. Uzman akademik araştırma desteği danışman kütüphanecilerimiz tarafından birebir veya danışma masası çalışma saatlerinde telefonla, email ile Bir Kütüphaneciye Sorun (Ask-A-Librarian ) servisi aracılığı veya direk birebir Alan Uzmanı Kütüphanecilerimiz ile görüşülerek de alınabilmektedir. Koleksiyonlarımızdan konu tarama rehberimiz çeşitli disiplinlere ait önemli akademik kaynaklar hakkında bilgi vermektedir. Bununla bırlıkte, kütüphanemizde engelli kişilere yönelik olarak da özel hizmetler verilmektedir.

Rutgers’ta bulunan materyalleri bulabilmek için online Kütüphane Kataloğumuz kullanılabilir. Kütüphane kataloğumuz size kitapları, dergileri, ses, görüntü ve online birçok kaynak için tarama yapmanıza olanak sağlar. Unutulmamalıdır ki, aramalar Latin harfleriyle yapılmalı ve diğer alfabe sistemlerinde yazılmış olan bilgiler çevrilmelidir. Kütüphane kataloğumuz elektronik materyaller, yer bilgileri ve ödünç alınan materyallerin statüsü hakkında linkler içermektedir.

Bazı istinasları olsa da, birçok kütüphane materyalinin Kütüphane kataloğunda bulunması mümkündür. Rutgers’ta bir materyalin bulunmadığına veya olmadığına karar vermeden önce, bir kütüphane uzmanına danışmanızda fayda bulunmaktadır. Rutgers’ta bulunmayan materyaller diğer enstitülerden çeşitli teslim alma yollarıyla talep edilebilir. Rutgers mensupları materyal kaynaklara ve kütüphane hesaplarına (My Account) NetID ile giriş yaparak ulaşabilirler.

7/24 Araştırma için online erişim hizmeti bulunmaktadır

Kütüphanelerimiz araştırma ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla birçok elektronik veri bankasına üyedir. Indeks ve Veri bankaları internet sayfası değişik alanlardaki ana veri bankalarını listelemektedir. A – Z ye Elektronik dergiler listesi , birçok veri bankasında bulunan “Get it @ R” seçeneği veya Kütüphane kataloğumuz içerisinde yer alan başlıklar vasıtasıyla elektronik dergilere ulaşabilmek mümkündür. Rutgers mensupları kampüs dışında da Rutgers internet sitesindeki elektronik kaynaklara, Rutgers elektronik hesaplarını yani NetID ’lerini kullanarak ulaşabilmeleri mümkündür.

Kütüphanemiz hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız, İngilizce hazırlanmış olan Ziyaretçi rehberi veya Uluslararası öğrenciler için Kütüphane rehberine bakmanız mümkündür.

Daha özel terimleri bulabilmek amacıyla, ingilizce hazırlanmış olan Kütüphane Terminolojileri Rehberine veya varsa Türkçe hazırlanmış olan versiyonuna ulaşmanız mümkündür.

Ümit ederiz ki, Rutgers Üniversitesi Kütüphanelerinde deneyiminiz olumlu sonuçlanmıştır. Lütfen daha sonraki sorularınız için kütüphane personelimizden yardım istemekten çekinmeyiniz. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız.

Translation by Onur Köprülü and İrfan Çiftçi